Velkommen til eKRUS, med lenker til flere KRUS nettsteder:
Bolig pa nett
Fengselshistorie
Internkontroll
KRUS-katalogen
KRUSemo
Russamtalen
Bolig på nett
Studiehjelp
Cora

På disse sidene finner du lenker til KRUS prosjektnettsteder, bildealbum, dokumentasjon
og videosnutter fra konferanser og kursvirksomhet.

Webredaktør: ragna.matea.bull@krus.no

Redigert med Adobe Dreamweaver